1. JUMLAH
Jumlah laki-laki 3724 orang
Jumlah perempuan 3773 orang
Jumlah total 7497 orang
Jumlah kepala keluarga 2559 KK
Kepadatan Penduduk 7.246,98 per KM

Jumlah
Jumlah penduduk tahun ini